รับสั่งสินค้า และจัดจำหน่ายอะไหล่ รถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมให้คำปรึกษา ในการเลือกซื้อสินค้าและเครื่องยนต์ รวมถึงเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊ส ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า